Vítá vás Psychiatrická nemocnice Písek... znovu vnímat barvy života ...

Písecká zdravotní, a. s., Velké náměstí č. 116, 397 01 Písek poskytuje zdravotnickou psychiatrickou péči od 1. 7. 2009.

Tato zdravotnická péče byla poskytována v Psychiatrické léčebně U Honzíčka, U Honzíčka 172, Písek. Od 8.6.2015 jsou tyto zdravotnické služby poskytovány v nové budově ve Vladislavově ulici č. 490, Písek a toto zdravotnické zařízení bylo přejmenováno na  Psychiatrickou nemocnici, tak jako jiná psychiatrická zdravotnická zařízení u nás.

Psychiatrická nemocnice Písek

Nemocnice disponuje třiceti sedmi  třílůžkovými pokoji rozdělených do čtyř oddělení.

Nová budova je modernější a zajišťuje větší komfort pro pacienty i zaměstnance.

Na jednotlivých odděleních se nacházejí třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, sesterny, lékařské pokoje, jídelny – společenské místnosti, tělocvičny a terapeutické místnosti.

V přízemí budovy se nachází psychiatrická ambulance.

V blízkosti nemocnice se nachází obchod s potravinami, zastávka MHD, ČAD, ČD a sportovní centrum.


Nejčastější diagnózy

Většina našich pacientů přichází s depresivní a úzkostnou poruchou, dále pro onemocnění schizofrenního okruhu, méně pro demence, organické poruchy a pro závislosti.


Čekací doba

Naše lůžka bývají plně obsazena. Pacienty k hospitalizaci objednáváme, čekací doba na přijetí bývá obvykle 6-8 týdnů.


Délka hospitalizace

Průměrná délka hospitalizace je 40 dní a upravujeme ji podle stavu pacienta. Spolupracujeme úzce s lékaři dalších specializací, zejména neurology a internisty.


Přístup k pacientům, průběh léčby

Na našich odděleních je individualizovaný režim. Dodržujeme důstojný a individuální přístup k nemocnému, vytváříme program speciálně pro potřeby daného pacienta, nabízíme bohaté psychoterapeutické programy (skupinové a individuální), pracovní a tvořivou činnost. Již při hospitalizaci spolupracujeme s doléčovacími organizacemi, které dále pomáhají zajišťovat kvalitní život v ambulantních podmínkách. Spolupracujeme s ambulantními psychiatry a praktickými lékaři. Naprostá většina pacientů je od nás propouštěna domů. Někteří nemocní jsou, v případě potřeby, překládáni do Nemocnice Písek, a.s. a ostatních zdravotnických nebo sociálních zařízení.